logo familieacademie

De FamilieAcademie is pionier op het gebied van ouderverstoting en biedt inzicht in de dynamiek die dit veroorzaakt. In Nederland is geen eenduidige methodiek die informeert, bijschoolt en traint in deze pittige, maar veel voorkomende vorm van kindermishandeling. De training 'Ouderverstoting voor professionals' kreeg 31.0 PE Stichting Kwaliteitsregister Jeugd. De FamilieAcademie maakt zich hard voor het bekendmaken van ouderverstoting en het bespreekbaar maken van het gedrag van een ouder, die meer (of alle) invloed op het kind uitoefent. We noemen dit de binnen-ouder. De ouder die 'uit het nest wordt geduwd' noemen wij de buiten-ouder. De ervaring leert dat kinderen deze beelden goed herkennen.

Wat is ouderverstoting?

Ouderverstoting is onderdeel van het beëindigen van de relatie tussen ouders. Van ouderverstoting is sprake als een kind een ouder, met wie het voorheen een goede relatie had, niet meer wil zien. Vaak moedigt de binnen-ouder de afwijzing van het kind aan door negatieve informatie over de ouder die buitengesloten wordt, met het kind te delen. De binnen-ouder verstoort, bewust of onbewust, de relatie van het kind met de buiten-(gesloten) ouder. Ouderverstoting overkomt zowel vaders als moeders.

Wat doet De FamilieAcademie?

De FamilieAcademie is in 2016 opgericht door Erna Janssen. Zij richtte deFamilieAcademie op om het grote aantal vragen van ouders en collega's over haar systemische methodiek ouderverstoting te stroomlijnen. Erna's systemisch eclectische methodiek inspireert hulpverleners en wijst juridische dienstverleners de weg in de wereld van ouderverstoting. Met De FamilieAcademie biedt zij op onconventionele wijze training en ondersteuning aan professionals die met ouderverstoting te maken hebben. Erna werkt samen met ervaringsdeskundige ouders en/of volwassen kinderen die ze heeft opgeleid.

Heb je een vraag of wil je je aanmelden voor een training? Vul het aanvraagformulier in of stuur een e-mail naar info@deFamilieAcademie.nl. Je ontvangt zo spoedig mogelijk antwoord.